รีวิวหนัง อวตาร วิถีแห่งสายน้ำ

รีวิวหนัง

การต้องปกป้องชนเผ่าของซัลลี่ ด้วยการอพยพไปยังเกาะแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ที่มีอารยธรรมของวิถีแห่งสายน้ำ ทำให้เขาต้องเรียนรู้และหาวิธีการเพื่อความอยู่รอด